Project References

2018 - Malaysia Transformer Manufacturing

Kapar, Selangor

2018 - Kuala Terengganu Drawbridge

Terengganu

2017 - SPRM Auditorium Headquaters

Putrajaya

2017 - Mersing Harbour Center

Mersing, Johor

2017 - KPJ Dato' Onn Specialist Hospital

Johor Bahru, Johor

2017-Kompleks ICQS

Bukit Kayu Hitam, Kedah